Integritetspolicy

Integritetspolicy

Enligt EU:s dataskyddsförordning skall den organisation som behandlar personuppgifter inhämta godkännande för hanteringen av uppgifterna.

Olle Adolphson-sällskapet (org.nr 802543-2348) hanterar personuppgifter om sina medlemmar. De personuppgifter vi registrerar är, i tillämpliga delar, namn, födelseår, postadress, e-postadress och telefonnummer. Vi för också noteringar om betalda medlemsavgifter och deltagande i sällskapets aktiviteter.

Vi använder uppgifterna för att kommunicera med medlemmarna om sällskapets verksamhet, sprida annan information med anknytning till Olle Adolphson och hans tid och för att följa upp betalning av medlemsavgifter. Uppgift om namn och bostadsort kan publiceras i medlemsmatrikel och adressuppgifter delas med tredje part som anlitas för tryckning och distribution och annan medlemsinformation.

Mot bakgrund av ovanstående ser vi inbetalning av medlemsavgift som ett godkännande av att personuppgifter lagras och används på det sätt som här beskrivits.

Du kan när som helst återkalla ditt godkännande eller fråga om de uppgifter vi har registrerade om dig. Skicka i så fall ett meddelande per e-post till info@olleadolphsonsallskapet.se.