Kontakta Olle Adolphson-sällskapet

Kontakta Olle Adolphson-sällskapet

Olle Adolphson-sällskapets e-postadress är info@olleadolphsonsallskapet.se

Här på hemsidan finner du svar på många frågor om Olle Adolphsons verk, evenemang, medlemskap i OAS med mera. Om du vill få kontakt med OAS fyller du enklast i och skickar nedanstående formulär.

Om du har korrektur, tillägg eller funderingar angående hemsidan kontakta webmaster@olleadolphsonsallskapet.se.

Är du medlem? *
Du kan också vid behov kontakta oss i styrelsens arbetsutskott direkt.

Ordförande
Agneta Hellström
ordforande@olleadolphsonsallskapet.se
Tel: +46 70-656 17 37

Vice ordförande
Jan Malmborg
viceordforande@olleadolphsonsallskapet.se
Tel:+ 46 70- 620 11 45

Sekreterare
Maria Magnusson
sekreterare@olleadolphsonsallskapet.se
Tel: + 46 70- 918 98 90

Kassör (frågor om medlemskap, ekonomi)
Nils Assarson
kassoren@olleadolphsonsallskapet.se
Tel: +46 70- 970 97 37