Ändamål och verksamhet

Ändamål och verksamhet

Olle Adolphson-sällskapet (OAS), är en ideell förening som bildades den 27 mars 2023. Föreningen har till ändamål att bevara intresset och vidga förståelsen för Olle Adolphson och hans verk genom att vårda det musikaliska, litterära och konstnärliga kulturarv han lämnat efter sig samt att främja forskningen om honom.

Detta vill sällskapet åstadkomma genom att bland annat:

  • samla personer, intresserade av Olle Adolphsons liv och konstnärliga gärning,
  • främja, informera om och arrangera evenemang och sammankomster där hans verk framförs och där hans breda konstnärliga gärning görs känd,
  • verka för att Olle Adolphsons liv, verk och konstnärliga gärning uppmärksammas i medier,
  • verka för och informera om utgivning och spridning av hans musikaliska och litterära verk samt även hans bildkonst,
  • initiera, uppmuntra och informera om litteratur och forskning om Olle Adolphsons liv och konstnärliga gärning.