Böcker av och om Olle

Böcker av och
om Olle

Adolphson, Edvin, Edvin Adolphson berättar om sitt liv med fru Thalia, fru Filmia och andra fruar, Bonniers, Stockholm 1972.

Adolphson, Olle

  • ”Argentina och Evert Taube”, i Man kan ha solen inom sig, fröken!, Evert Taube-sällskapets årsskrift, Stockholm 1986.
  • Ett tomt vitt papper, prosatexter och lite annat, redaktör Jan Malmborg, Bo Ejeby förlag 2022.
  • ”Evert sista gången” i Så minns vi Evert Taube, Evert Taube-sällskapets årsskrift, Stockholm 1979.
  • ”Evert Taube vs Den Gyldene Freden” i Den Gyldene Fredens skål!, Evert Taube-sällskapets årsskrift, Stockholm 1998.
  • Jag kan själv – för barn, Cavefors, Staffanstorp 1968.
  • Kastanjekriget, Bonnier Carlsen, Stockholm 1995.
  • ”Om visans väsen”, i Inte bara visor: studier kring folklig diktning och musik tillägnade Bengt R. Jonsson den 19 mars 1990, red. Eva Danielson, Svenskt visarkiv, Stockholm 1990.
  • ”Provensalsk lyrik, 1100- och 1200-tal” i Författarnas litteraturhistoria: de utländska författarna del 1, Författarförlaget, Stockholm 1980.

Adolphson, Olle, m.fl., Skräckkammaren – åtta rysare, Bonniers juniorförlag, Stockholm 1986.

Anderson, John Ulf, ”Evert, Olle Adolphson och jag” i Får jag lov ”… så slår vi tillsamman”, Evert Taube-sällskapet, Stockholm 2004.

Bruér, Jan, ”Min vän Olle, Sven-Bertil Taube berättar”, i Så blandar vi fredligt …, Evert Taube-sällskapets årsskrift, Stockholm 2013.

Gustafson, Klas, En helt vanlig kille med hammaren beredd under kavajen, huvudtext i katalogen till samlingsboxen Tystnaden smyger som en katt, EMI Music Sweden, Stockholm 2009

Holm, Britta, Hävd och förnyelse, en studie i Olle Adolphsons viskonst, Sumlen: Svenskt visarkivs och Samfundet för visforsknings gemensamma årsbok, Stockholm 1986.

Larsson, Inger, Olle Adolphsons visor och dikter. En presentation av några motiv (opubl.), Lunds universitet 1984.

Malmborg, Jan, Trubbel – berättelsen om Olle Adolphson, Albert Bonniers förlag, Stockholm 2020.

Mossberg, Frans

  • ”Evert Taube och Olle Adolphson” i Oss trubadurer emellan, Evert Taube-sällskapets årsskrift, Stockholm 2003.
  • Visans kontinuum – ord, röst och musik. Studier i Olle Adolphsons musik och framförandekonst, Lunds universitet, Akademitryck 2002.

Nyquist, Bengt, Olle Adolphson och musiken, Ehrlingförlagen i samarbete med Music Sales, Stockholm 2003.

Ulmert, Charlotte, Visan som gåva, Olle Adolphsons litterära konstnärskap, Makadam förlag, Göteborg 2004.

Noter av Olle

Noter av Olle

13 visor – tonsättningar av Olle Adolphson, Bonniers, Stockholm 1957.

Aubade – visor och dikter, Bonniers, Stockholm 1956.

Duvan och vallmon – visor, Bonniers, Stockholm 1966.

Elva stycken för gitarr ur mitt musikaliska skissblock, bearbetning Mats Bergström, Ejeby Förlag 2022.

Folia – visor, dikter, Bokförlaget Korpen, Göteborg 1983.

Slagsmålet på Tegelbacken – 12 visor i arrangemang för sång, piano, gitarr, Reuter & Reuter, Stockholm 1966.

Trubbel – 6 visor, Reuter & Reuter, Stockholm 1964.

Älskar inte jag dig då, tidiga visor och sena, Bo Ejeby Förlag, Göteborg 2007.

För frågor om royalties och upphovsrätt till Olle Adolphsons musik, kontakta OA Komposition HB som förvaltar rättigheterna.

TV av och om Olle

TV av och om Olle

6741 dagar i Vietnam, kamp-, protest- och folksånger om och från Vietnam, svenskt manus Olle Adolphson, TV1 12 februari 1973.

Edvin Adolphson, kortdokumentär, medverkande Olle Adolphson, Sickan Carlsson, Stig Järrell och Henrik Dyfverman, TV1 25 december 1984.

Europa X 5, En resa i Lothars rike, film av Eric M Nilsson och Olle Adolphson, TV1 17 september 1986.

Evert Taube i våra hjärtan, programledare Olle Adolphson, gäster Lill-Babs, John Harryson och Carola Häggkvist, TV1 31 januari 1980.

Hemma, programledare Ingela Agardh, gäst Olle Adolphson, TV1 18 april 1995.

Korumhuset på Väderskär, dokumentärfilm av Olle Adolphson, TV1 25 december 1970.

Nu skall hela rasket rivas, Hamburger Börs, ett festligt farväl, TV1 5 januari 1971.

Porträttet: Olle Adolphson, reporter Per Falkman, TV1 12 september 1973.

Resa med en vän, en berättelse av Olle Adolphson, filmad av Eric M Nilsson, Kanal 1 2 augusti 1992.

Skåneland, en sommarunderhållning med bilder, sånger och samtal på Bosjökloster, programledare Jan Malmsjö, medverkande Olle Adolphson, 7 augusti 1965.

Vårkonsert med Olle Adolphson, trubaduren hälsar våren med gamla och nya visor på Södra teatern i Stockholm, TV1 31 maj 1973.