Ordinarie pris 140 kr. Medlemspris 120 kr.


Olle Adolphson: Fyra stycken för gitarr (Bo Ejeby Förlag, 2022)

Bearbetning: Mats Bergström

Det ena av två häften med originalmusik för gitarr, komponerad av Olle Adolphson och i lätt bearbetning av Mats Bergström.

Innehåll:
Carl
En liten pojke förklarar (Eriks visa)
Habanera
Resa med en vän

Ur bearbetarens kommentarer:
”I slutet av 1990-talet hade jag ett ärende till Olle Adolphson, som då var bosatt på Lidingö. Vi skulle diskutera den sångcykel han lovat skriva åt sångaren Olle Persson och mig. Någon sångcykel blev det aldrig, men under det där besöket gick han fram till sitt skrivbord och letade fram ett antal notblad. Det visade sig vara fem gitarrstycken i form av kopior på hans egna manuskript. ”De här har jag tillägnat dig”, sade han, vilket inte var helt sant; ett par av dem var i själva verket tillägnade hans barn. Styckenas blotta existens var något av en sensation för mig och överraskade nog många andra också eftersom de aldrig hade framförts offentligt. /…/
Eftersom snarlika versioner av ”En liten flicka dansar (Majas visa)” och ”Nils Dacke till minne” också ingår i samlingen Elva stycken för gitarr ur mitt musikaliska skissblock, som hittades 2021 och som publicerats som en separat utgåva, har dess stycken utelämnats här. I gengäld har en komposition betitlad Carl tillkommit. /…/
I Bengt Nyquists intervjubok Olle Adolphson och musiken (Ehrlingförlagen, 2003) berättar Olle att han för min räkning skriver musik till den gitarrbok jag tydligen arbetar med mellan mina konserter. Jag fick aldrig tillfälle att fråga vad han syftade på, men möjligen hade vi vid något tillfälle berört möjligheten att ge ut Olles gitarrstycken. I och med att föreliggande utgåva äntligen ser dagens ljus, kan man ju säga att det på sätt och vis låg en hel del i hans påstående. Det känns bra.” – Mats Bergström